کاربر عزیز:
مراحل ثبت نام و فعال سازی پنل کاربری بشرح زیر میباشد:
1- تکمیل اطلاعات کاربر و اطلاعات سازمان(تکمیل کادرهای ستاره دار الزامی است)
2- ورود به پنل با استفاده از نام کاربری انتخابی و رمز عبور (کد ملی)
3- تکمیل اطلاعات کاربری وارسال مدارک مورد نیاز در بخش پروفایل
4- بعد از دریافت پیامکتایید مدیریت باید موجودی پنل را نسبت به قیمت بسته انتخابی در بخش انتقال/شارژ تکمیل نمایید
5- بسته انتخابی را در بخش خرید بسته فعال نمایید
6- حالا می توانیداز خدمات پنل کاربری استفاده نمایید

افزودن کاربر

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

افزودن سازمان / فروشگاه

*
*
*

راه های اربتاطی شما با کاربران اپلیکیشن (در صفحه کاربری فروشگاه/سازمان شما نمایش داده می شود)