تحول جديد وزيبا در دکوراسيون داخل کفپوش مايع رنگي است. به صورت پنل60*60 ميباشد.تحمل بار وضربه را دارد. ميتوان هنگام کف سازي به عنوان طرح استفاده کرد. با فشار پا مايع داخل کفپوش پخش ميشود.