پنل جداکننده کريستالي قطعه اي30*30 ميباشد که حالت نشکن دارد.خيلي ساده نصب ميشود وقابليت جابجايي دارد.ودرطراحي دکوراسيون داخل ميتوان استفاده کرد.اين محصول تنوع طرح ورنگ دارد.براي جداسازي انواع فضاها مسکوني ونمايشگاهي قابل استفاده ميباشد.در فضاي خانه ميتوان به عنوان پرده -پشت ال سي دي-تنگ تر کردن راهروها- ارگ اشپزجانه- زير بشقاب غذاخوري وميز عسلي-ويا به عنوان شب خواب در اتاق خواب استفاده شود.