پلکسي سقفي قابل استفاده درحمام،دستشويي،نورگير و تراس جايگزين مناسب پي وي سي است و درطراحي دکوراسيون داخلي نقش بسزايي دارد.که هم جلوه کار را قشنگتر ميکند هم قابليت جابجايي ونورپردازي را دارد. اين قطعات30*30 و60*60ميباشد که تنوع طرح ورنگ دارد. اين سازه به صورت سبک وخشک هست.