ديوارپوش فايبرگلاس  تحولي جديد دردکوراسيون داخل ونماي بيرون ساختمان بوجود اورده.به صورت پنل3متري عرضه ميشود.براي نماسازي ساختمان وانواع ديوارهاي داخلي وبيروني قابل استفاده است. در طرح ها ورنگ دلخواه مشتري  عرضه ميشود. سازگار با هر اب وهوايي ميباشد. نصب بوسيله پيچ و رولپلاک مييباشد چون بدون ملات اجرا ميشود فوق العاده سبک ميباشد وزن هرمترمربع حدود4 کيلوگرم ميباشد.قابليت رنگ پذيري دارد.وسرعت اجرايي بالايي دارد. ميتوان  ديوارپوش فايبرگلاس رادردکوراسيون داخل ونماي بيرون ساختمان  بهترين جايگزين سنگ نما  سزاميک واجر دانست. در مناطق زلزله خيز  پيشنهاد ميشود از اين ديوارپوش استفاده کنند به دليل اينکه سبک هست واز ريزش ديواره ها جلوگيري ميکند.